Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Viackov so sídlom V Ľubeli

IČO:

37802640

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Viackov so sídlom V Ľubeli

Dátum vzniku:

22.09.2000

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Ľubeľa, Ľubeľa, 03214

Okres:

SK0315 - Okres Liptovský Mikuláš

Obec:

SK0315510793 - Ľubeľa

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený