Slovenský poľovnícky zväz Poľovnícke združenie Veverička

IČO:

17069751

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz Poľovnícke združenie Veverička

Dátum vzniku:

30.12.1970

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Nižné Ladičkovce, Nižné Ladičkovce, 06711

Okres:

SK0412 - Okres Humenné

Obec:

SK0412520543 - Nižné Ladičkovce

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený