Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie SNP-Klenovec

IČO:

35994959

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie SNP-Klenovec

Dátum vzniku:

12.12.1995

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Nová štvrť 720, Klenovec, 98055

Okres:

SK0329 - Okres Rimavská Sobota

Obec:

SK0329515043 - Klenovec

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený