Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Ščob

IČO:

37788299

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Ščob

Dátum vzniku:

31.03.2000

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Výrava, Výrava, 06716

Okres:

SK0415 - Okres Medzilaborce

Obec:

SK0415521001 - Výrava

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený