Slovenský poľovnícky zväz Poľovnícke združenie RUDAVA 908 74 Malé Leváre

IČO:

36070076

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz Poľovnícke združenie RUDAVA 908 74 Malé Leváre

Dátum vzniku:

31.12.1976

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Malé Leváre 224, Malé Leváre, 90874

Okres:

SK0106 - Okres Malacky

Obec:

SK0106504556 - Malé Leváre

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený