Slovenský poľovnícky zväz - Poľovnícke združenie PZ Klenová Brezová

IČO:

42359481

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz - Poľovnícke združenie PZ Klenová Brezová

Dátum vzniku:

22.10.2007

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Baranecká 544, Brezová pod Bradlom, 90613

Okres:

SK0223 - Okres Myjava

Obec:

SK0223504262 - Brezová pod Bradlom

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený