Slovenský poľovnícky zväz Poľovnícke združenie Osoj

IČO:

17069513

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz Poľovnícke združenie Osoj

Dátum vzniku:

17.12.1996

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Osadné, Osadné, 06734

Okres:

SK0419 - Okres Snina

Obec:

SK0419520594 - Osadné

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený