Slovenský poľovnícky zväz - Poľovnícke združenie MARUŠA

IČO:

36094552

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz - Poľovnícke združenie MARUŠA

Dátum vzniku:

11.12.2000

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Dolné Orešany 272, Dolné Orešany, 91902

Okres:

SK0217 - Okres Trnava

Obec:

SK0217506940 - Dolné Orešany

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený