Slovenský poľovnícky zväz, poľovnícke združenie Lúky Malý Cetín

IČO:

36097039

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz, poľovnícke združenie Lúky Malý Cetín

Dátum vzniku:

25.02.1998

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Malý Cetín 22, Malý Cetín, 95107

Okres:

SK0233 - Okres Nitra

Obec:

SK0233555908 - Malý Cetín

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený