Slovenský poľovnícky zväz, poľovnícke združenie Lúky Čechynce

IČO:

35613475

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz, poľovnícke združenie Lúky Čechynce

Dátum vzniku:

16.02.1998

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Čechynce 359, Čechynce, 95105

Okres:

SK0233 - Okres Nitra

Obec:

SK0233555886 - Čechynce

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený