Slovenský poľovnícky zväz - poľovnícke združenie Líška so sídlom v Senohrade

IČO:

35981920

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz - poľovnícke združenie Líška so sídlom v Senohrade

Dátum vzniku:

06.04.1998

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Senohrad 294, Senohrad, 96243

Okres:

SK0325 - Okres Krupina

Obec:

SK0325518751 - Senohrad

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený