Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie LAZ

IČO:

17069581

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie LAZ

Dátum vzniku:

05.01.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Hostovice, Hostovice, 06735

Okres:

SK0419 - Okres Snina

Obec:

SK0419520209 - Hostovice

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený