Slovenský poľovnícky zväz Poľovnícke združenie Jazvec

IČO:

17069696

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz Poľovnícke združenie Jazvec

Dátum vzniku:

21.03.1975

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Kamenica n. Cirochou, Kamenica nad Cirochou, 06783

Okres:

SK0412 - Okres Humenné

Obec:

SK0412520331 - Kamenica nad Cirochou

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený