Slovenský poľovnícky zväz Poľovnícke združenie Javor

IČO:

17069726

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz Poľovnícke združenie Javor

Dátum vzniku:

14.06.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Slovenská Volová, Slovenská Volová, 06722

Okres:

SK0412 - Okres Humenné

Obec:

SK0412520772 - Slovenská Volová

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený