Slovenský poľovnícky zväz Poľovnícke združenie JÁGER

IČO:

42359970

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz Poľovnícke združenie JÁGER

Dátum vzniku:

06.04.2003

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Jur nad Hronom 439, Jur nad Hronom, 93557

Okres:

SK0232 - Okres Levice

Obec:

SK0232502391 - Jur nad Hronom

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený