Slovenský poľovnícky zväz Poľovnícke združenie Grúň

IČO:

31798365

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz Poľovnícke združenie Grúň

Dátum vzniku:

25.06.1990

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Cabanova 14, Bratislava - mestská časť Dúbravka, 84102

Okres:

SK0104 - Okres Bratislava IV

Obec:

SK0104529389 - Bratislava - mestská časť Dúbravka

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený