Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie DUNAJ v Bratislave

IČO:

31780903

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie DUNAJ v Bratislave

Dátum vzniku:

20.06.1977

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Mudroňova 42, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81101

Okres:

SK0101 - Okres Bratislava I

Obec:

SK0101528595 - Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený

style="display:inline-block;width:728px;height:90px"
data-ad-client="ca-pub-1365308329023944"
data-ad-slot="4793031415">