Slovenský poľovnícky zväz, poľovnícke združenie Chabenec

IČO:

36136689

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz, poľovnícke združenie Chabenec

Dátum vzniku:

06.06.1997

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Liptovský Mikuláš, 03101

Okres:

SK0315 - Okres Liptovský Mikuláš

Obec:

SK0315510262 - Liptovský Mikuláš

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený