Slovenský poľovnícky zväz - Poľovnícke združenie Čereška

IČO:

37795040

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz - Poľovnícke združenie Čereška

Dátum vzniku:

15.03.2001

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Studenec, Studenec, 05304

Okres:

SK0414 - Okres Levoča

Obec:

SK0414543641 - Studenec

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený