Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Čemezka

IČO:

34029141

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Čemezka

Dátum vzniku:

14.02.1995

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Kajal, Kajal, 92592

Okres:

SK0212 - Okres Galanta

Obec:

SK0212503843 - Kajal

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený