Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie BRATSTVO

IČO:

35595264

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie BRATSTVO

Dátum vzniku:

24.11.1995

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Kamenica nad Hronom, Kamenica nad Hronom, 94365

Okres:

SK0234 - Okres Nové Zámky

Obec:

SK0234503231 - Kamenica nad Hronom

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený