Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Berbecíny Lužianky

IČO:

31195806

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Berbecíny Lužianky

Dátum vzniku:

01.01.1970

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Rastislavova 275/266, Lužianky, 95141

Okres:

SK0233 - Okres Nitra

Obec:

SK0233580899 - Lužianky

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený