Slovenský poľovnícky zväz Poľovnícka spoločnosť Starý háj Bátovce

Slovenský poľovnícky zväz Poľovnícka spoločnosť Starý háj Bátovce

IČO:

42359961

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz Poľovnícka spoločnosť Starý háj Bátovce

Dátum vzniku:

29.12.2007

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Bátovce 33, Bátovce, 93503

Okres:

SK0232 - Okres Levice

Obec:

SK0232502057 - Bátovce

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený