Slovenský poľovnícky zväz, okresná organizácia Vranov nad Topľou

Slovenský poľovnícky zväz, okresná organizácia Vranov nad Topľou

IČO:

00418986

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz, okresná organizácia Vranov nad Topľou

Dátum vzniku:

31.12.1976

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Kalinčiakova 871/6, Vranov nad Topľou, 09301

Okres:

SK041D - Okres Vranov nad Topľou

Obec:

SK041D544051 - Vranov nad Topľou

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

02 - 1 zamestnanec