Slovenský poľovnícky zväz okresná organizácia Trebišov

Slovenský poľovnícky zväz okresná organizácia Trebišov

IČO:

00418978

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz okresná organizácia Trebišov

Dátum vzniku:

31.12.1976

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Hviezdoslavova 718, Trebišov, 07501

Okres:

SK042B - Okres Trebišov

Obec:

SK042B528099 - Trebišov

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

02 - 1 zamestnanec