Šarišské Jastrabie

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)