Poľovnícky spolok VALICE

Poľovnícky spolok VALICE

IČO:

42406951

Obchodné meno:

Poľovnícky spolok VALICE

Dátum vzniku:

02.02.2015

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Trnková 64, Košice - mestská časť Košická Nová Ves, 04014

Okres:

SK0424 - Okres Košice III

Obec:

SK0424599018 - Košice - mestská časť Košická Nová Ves

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený