Poľovnícky spolok Topľa Parchovany

Poľovnícky spolok Topľa Parchovany

IČO:

42330998

Obchodné meno:

Poľovnícky spolok Topľa Parchovany

Dátum vzniku:

11.09.2014

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Dvorianky 143, Dvorianky, 07662

Okres:

SK042B - Okres Trebišov

Obec:

SK042B528340 - Dvorianky

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený