Poľovnícky spolok Stará Gala

Poľovnícky spolok Stará Gala

IČO:

42289742

Obchodné meno:

Poľovnícky spolok Stará Gala

Dátum vzniku:

15.05.2012

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Stará Gala 18, Holice, 93034

Okres:

SK0211 - Okres Dunajská Streda

Obec:

SK0211501581 - Holice

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený