Poľovnícky spolok Šašiny

Poľovnícky spolok Šašiny

IČO:

42240794

Obchodné meno:

Poľovnícky spolok Šašiny

Dátum vzniku:

14.02.2011

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Švedlár 86, Švedlár, 05334

Okres:

SK0421 - Okres Gelnica

Obec:

SK0421543659 - Švedlár

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený