POĽOVNÍCKY SPOLOK ROLAND BOŠANY

POĽOVNÍCKY SPOLOK ROLAND BOŠANY

IČO:

42147964

Obchodné meno:

POĽOVNÍCKY SPOLOK ROLAND BOŠANY

Dátum vzniku:

08.03.2010

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Záhradná ul. 837/17, Bošany, 95618

Okres:

SK0225 - Okres Partizánske

Obec:

SK0225542733 - Bošany

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený