Poľovnícky spolok POTÔČKY

Poľovnícky spolok POTÔČKY

IČO:

45028346

Obchodné meno:

Poľovnícky spolok POTÔČKY

Dátum vzniku:

17.01.2005

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Nad Plážou 25, Banská Bystrica, 97401

Okres:

SK0321 - Okres Banská Bystrica

Obec:

SK0321508438 - Banská Bystrica

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený