Poľovnícky spolok Penhýbel

Poľovnícky spolok Penhýbel

IČO:

37894951

Obchodné meno:

Poľovnícky spolok Penhýbel

Dátum vzniku:

23.12.2002

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Bernolákova 14, Nová Baňa, 96801

Okres:

SK032C - Okres Žarnovica

Obec:

SK032C517097 - Nová Baňa

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený