Poľovnícky spolok Padáň - Boheľov

Poľovnícky spolok Padáň - Boheľov

IČO:

42403791

Obchodné meno:

Poľovnícky spolok Padáň - Boheľov

Dátum vzniku:

26.05.2015

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Boheľov 143, Boheľov, 92901

Okres:

SK0211 - Okres Dunajská Streda

Obec:

SK0211501506 - Boheľov

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený