Poľovnícky spolok Kaňa

Poľovnícky spolok Kaňa

IČO:

42151864

Obchodné meno:

Poľovnícky spolok Kaňa

Dátum vzniku:

25.05.2011

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Plevník-Drienové 134, Plevník-Drienové, 01826

Okres:

SK0226 - Okres Považská Bystrica

Obec:

SK0226513474 - Plevník-Drienové

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený