Poľovnícky spolok JEDĽA, Látky

Poľovnícky spolok JEDĽA, Látky

IČO:

45018944

Obchodné meno:

Poľovnícky spolok JEDĽA, Látky

Dátum vzniku:

29.09.2003

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Nový Svet 42, Látky, 98545

Okres:

SK0324 - Okres Detva

Obec:

SK0324511510 - Látky

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený