Poľovnícky spolok Hron 1

Poľovnícky spolok Hron 1

IČO:

42368472

Obchodné meno:

Poľovnícky spolok Hron 1

Dátum vzniku:

25.06.2014

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Malá nad Hronom 123, Malá nad Hronom, 94365

Okres:

SK0234 - Okres Nové Zámky

Obec:

SK0234503347 - Malá nad Hronom

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

2 - Súkromné tuzemské

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený