Poľovnícky spolok Homôlka - PROCHOT

Poľovnícky spolok Homôlka - PROCHOT

IČO:

31906516

Obchodné meno:

Poľovnícky spolok Homôlka - PROCHOT

Dátum vzniku:

01.01.1997

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Horná Ždaňa 65, Horná Ždaňa, 96604

Okres:

SK032D - Okres Žiar nad Hronom

Obec:

SK032D516791 - Horná Ždaňa

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený