Poľovnícky spolok Hlbokév likv.

Poľovnícky spolok Hlbokév likv.

IČO:

34004653

Obchodné meno:

Poľovnícky spolok Hlbokév likv.

Dátum vzniku:

25.11.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Kolačno, Kolačno, 95841

Okres:

SK0225 - Okres Partizánske

Obec:

SK0225543055 - Kolačno

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený