Poľovnícky spolok Hlášťovina Drieňovo

Poľovnícky spolok Hlášťovina Drieňovo

IČO:

42425816

Obchodné meno:

Poľovnícky spolok Hlášťovina Drieňovo

Dátum vzniku:

03.02.2015

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Kozárovce 918, Kozárovce, 93522

Okres:

SK0232 - Okres Levice

Obec:

SK0232502421 - Kozárovce

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

2 - Súkromné tuzemské

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený