Poľovnícky spolok Charubina

Poľovnícky spolok Charubina

IČO:

42345944

Obchodné meno:

Poľovnícky spolok Charubina

Dátum vzniku:

17.04.2013

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Recepcia Golf park, Bystrická 1191/66, Rajec, 01501

Okres:

SK031B - Okres Žilina

Obec:

SK031B517917 - Rajec

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

2 - Súkromné tuzemské

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený