Poľovnícky spolok Čelín Vráble

Poľovnícky spolok Čelín Vráble

IČO:

42332729

Obchodné meno:

Poľovnícky spolok Čelín Vráble

Dátum vzniku:

01.02.2013

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Hlavná 42, Vráble, 95201

Okres:

SK0233 - Okres Nitra

Obec:

SK0233500933 - Vráble

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený