Poľovnícky spolok Bučoň Konrádovce

Poľovnícky spolok Bučoň Konrádovce

IČO:

42192013

Obchodné meno:

Poľovnícky spolok Bučoň Konrádovce

Dátum vzniku:

07.10.2010

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Konrádovce 115, Konrádovce, 98032

Okres:

SK0329 - Okres Rimavská Sobota

Obec:

SK0329515060 - Konrádovce

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený