Poľovnícky spolok Babia Hora

Poľovnícky spolok Babia Hora

IČO:

42349851

Obchodné meno:

Poľovnícky spolok Babia Hora

Dátum vzniku:

13.11.2013

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Miletičova 23, Bratislava - mestská časť Ružinov, 82109

Okres:

SK0102 - Okres Bratislava II

Obec:

SK0102529320 - Bratislava - mestská časť Ružinov

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený