Poľovnícky spolok B A L A T I

Poľovnícky spolok B A L A T I

IČO:

37957465

Obchodné meno:

Poľovnícky spolok B A L A T I

Dátum vzniku:

22.11.2004

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Muľka 24, Trebeľovce, 98531

Okres:

SK0326 - Okres Lučenec

Obec:

SK0326511927 - Trebeľovce

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený