Poľovnícky klub-TATRA KLUB

Poľovnícky klub-TATRA KLUB

IČO:

36163457

Obchodné meno:

Poľovnícky klub-TATRA KLUB

Dátum vzniku:

17.08.1998

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Partizánska 17, Štrba, 05941

Okres:

SK0416 - Okres Poprad

Obec:

SK0416523933 - Štrba

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený