Poľovnícky klub OCHRANÁR

Poľovnícky klub OCHRANÁR

IČO:

37925784

Obchodné meno:

Poľovnícky klub OCHRANÁR

Dátum vzniku:

31.03.1998

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Sasinkova 5, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81108

Okres:

SK0101 - Okres Bratislava I

Obec:

SK0101528595 - Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený