Poľovnícke združenie ZTS Hriňová

IČO:

31921299

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie ZTS Hriňová

Dátum vzniku:

01.01.1995

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Hriňová, 96205

Okres:

SK0324 - Okres Detva

Obec:

SK0324518468 - Hriňová

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený

style="display:inline-block;width:728px;height:90px"
data-ad-client="ca-pub-1365308329023944"
data-ad-slot="4793031415">