Poľovnícke združenie ZLATÁ STDŇA

IČO:

35654201

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie ZLATÁ STDŇA

Dátum vzniku:

07.07.1995

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Mestský podnik lesov, Kremnica, 96701

Okres:

SK032D - Okres Žiar nad Hronom

Obec:

SK032D516970 - Kremnica

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený