Poľovnícke združenie ŽELEZNÁ STUDNIČKA

IČO:

30846765

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie ŽELEZNÁ STUDNIČKA

Dátum vzniku:

27.05.2003

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Nemčíkova 5, Bratislava - mestská časť Dúbravka, 84101

Okres:

SK0104 - Okres Bratislava IV

Obec:

SK0104529389 - Bratislava - mestská časť Dúbravka

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený